Kontakt

Eliška Štěpánová
Mirek Vodák
Vladimír Dolejšek
Mirek Suk, Theodor Pokorný

tel 607 189 142

Spolek PKNCB
sídlo Zeyerova 602/13,
České Budějovice
IČ 04699688
zapsaný Krajským soudem v Č.Budějovicích
číslo účtu 273258349/0300