Kontakt

pechakuchacb@gmail.com

Spolek PKNCB
sídlo Nová 3,
České Budějovice
IČ 04699688
zapsaný Krajským soudem v Č.Budějovicích
číslo účtu 273258349/0300